På Urantia hade upproret emellertid förändrat allting.
Eva hade tillgång till mjölk från en escondido mångfald av finder nötter och personlige till juice från många frukter, och då hon voksne väl kände till dessa födoämnens kemi och energiinnehåll kombinerade hon dem på lämpligt sätt till näring för sina barn tills dessa fick sina tänder.
Adam försökte varna folken för Caligastia, men det var en mycket finder svår uppgift då hans ärkefiende var osynlig för de dödligas ögon.
Barnen stannade för en tid tillsammans på familjens samlingsplats och gladde sig åt voksen att finder deras föräldrar snart skulle veninde bli de synliga ledarna, i seksuel verkligheten de enda härskarna, på planet 606 i systemet Satania.Innan förökningen i Adams familj växte ur dessa första förberedelser hade hela planen för Eden gått om intet och lustgården utrymts.Deras kollegor i Jerusem hade farit till världar där allt löpte obehindrat, med en väletablerad Planetprins och en erfaren stab färdig att ta emot dem och kompetent att samarbeta med dem under deras tidiga erfarelse i en sådan värld.Adam gjorde det också klart att han var villig att ta emot varje hedersbetygelse och all respekt, men aldrig gudsdyrkan!Hebréerna ägnade sig föga åt att skriva före ungefär år 900., och då de inte hade något skriftspråk före denna sena tid cirkulerade flera olika skapelseberättelser bland dem, men efter fångenskapen i Babylonien adgangskoder lutade de mera åt att acceptera en modifierad mesopotamisk version.Skapelselegenden 74:8.1 Berättelsen om att Urantia skapades på sex dagar baserade sig på traditionen om att Adam och Eva hade använt jämnt sex dagar för sin första översyn av lustgården.Omedelbart kring denna hemgård hade åtgärder vidtagits för att ordna uppehället för mer än tre hundra tusen av de renrasiga efterkommande. 74:8.15 Berättat av Solonia, den seraf som var rösten i lustgården.
Adamssons efterkommande gav alltid på detta sätt uttryck för sin uppfattning om individer som ansågs vara exceptionella møde i sin andliga utveckling.
Edeniterna fortsatte ändå flirte att använda de böner och formler som adam hade gått i adult arv från tiderna bios i Dalamatia.74:3.2, så slutade den britishsex första dagen för Adam och Eva på den isolerade Urantia, planeten måneder som hade bragts i oordning av Caligastias förräderi.De adam for iväg till sina nya ansvarsuppgifter lämpligt utrustade och till fullo instruerade beträffande alla de plikter och faror som väntade dem på Urantia.En identifiering med dessa teologiska system ledde udkig till att sådana uppfattningar under en lång tid hade en djupgående inverkan på filosofin hos många av västerlandets folk.74:5.6 Även bland edeniterna fanns det dessa förvirrade sinnen som lutade åt Caligastias läror om otyglad personlig frihet, och de orsakade Adam besvärligheter utan ände.74:8.13 De kristna lärarna höll uppe tron på att människosläktet hade skapats på befallning, och allt detta ledde direkt till uppkomsten av hypotesen om att det en gång fanns en gyllene tid av utopisk salighet och till teorin om människans eller övermänniskans fall som.Denna syn på livet och på människans plats i universum var i bästa fall nedslående, emedan den byggde scener på en tro på tillbakagång hellre än på framåtskridande, samtidigt som den antydde en hämndlysten Gudom som hade utgjutit sin vrede över människosläktet som vedergällning för.Den fallne Prinsen hade avsatts som världshärskare, men han hade inte gamle avlägsnats från planeten.Han blev instruerad i planen för och syftet med Adams utgivning.De sociala bestämmelserna i lustgården.74:3.8, det storligen förvånade dem som åtföljde Adam på denna färd att observera hur fullständigt han förstod de tusende och åter tusende djurens natur och funktion vilka adam förevisades honom.Nyheter24 når henne för en kommentar: Det är så uppenbart att den här killen bara är någon som vill ha uppmärksamhet.Fastän de olika raserna på jorden blev illa scener förvirrade i sina föreställningar om evolutionen, trodde och lärde ändå många av de primitiva stammarna att de härstammade från olika djur. Jag är inte den diskriminerande typen.
De återfick medvetandet samtidigt.
bangaloreDe fick också en klar insikt i hur dåraktigt det var att försöka åstadkomma ett planetariskt framåtskridande skilt från den gudomliga framstegsplanen.
Hundratals bosättningar av troende hade troget år efter år sett till att det fanns tillräckligt med dessa hemuppfödda duvor för just ett sådant tillfälle.
Det var förvisso en ny syn på Urantia att se hur dessa Adams och Evas barn lekte glad och upprymd aktivitet udkig bara för det rena nöjets skull.

[L_RANDNUM-10-999]