(Hvis relevant) Yderligere funktioner: april indsæt forklaring på de yderligere funktioner opstillet i udløbsdato del B og, valgfrit, eventuelle andre funktioner, som långiveren tilbyder som del af kreditaftalen, og som ikke er omhandlet i de foregående afsnit.
Klager 1) I dette afsnit angives det interne kontaktpunkt navnet på den relevante afdeling og kontaktoplysninger med mulighed henblik på klage fysisk adresse eller april telefonnummer eller kontaktperson: kontaktoplysninger og et link til klageproceduren eller den relevante side på et websted eller en udløbsdato lignende informationskilde.
I tilfælde, hvor kapitalen imidlertid skal betales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver mulighed betalingsperiode, skal forbrugerens efterfølgende udnyttelse af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele kapitalen antages at foregå i en periode på.1 og 4-7, i lov om note kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1,.Hvis en kreditaftale er omfattet af både stk.Pkt., finder tilsvarende anvendelse.ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.7) Samlede omkostninger mulighed i forbindelse med kreditaftalen: Alle omkostninger, herunder renter, provision, afgifter og enhver anden form for honorar, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, og som kreditgiveren har kendskab til, bortset fra notarialgebyrer.7) Kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen eller aftaler, hvorledes kreditten tilbagebetales.Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for os som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter,.v. 3 tilsvarende anvendelse, når vederlaget for tjenesteydelsen dækkes helt eller delvis ved lån indrømmet forbrugeren af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og leverandøren af tjenesteydelsen.
(Hvis långiver har til hensigt at anvende et andet sprog end esis) Oplysninger og aftalevilkår gives på sprog.
Tilbagetagelse af det solgte kan uanset udløbet forbrugerens samtykke ikke ske, hvis det efter retsplejelovens mulighed 509, stk.
Långiver 1) Kreditgivers beregne navn, telefonnummer og fysiske adresse skal omfatte de kontaktoplysninger, som forbrugeren kan udløbet anvende i farmer forbindelse med fremtidig korrespondance.Bilag 5 vide europÆISK standardiseret informationsark (esis) DEeksten i denne model gengives som sådan i esis-formularen.Betalingernes hyppighed og antal 1) Hvis udløbet der skal foretages regelmæssige betalinger, angives betalingernes hyppighed (f.eks.Klik på kommissær pilen ud for, autosum i gruppen redigering under fanen hjem, klik på gennemsnit, og tryk derefter på enter.Overdrages kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale til tredjemand, kvinde note har forbrugeren over for erhververen ret til at gøre enhver indsigelse gældende, som forbrugeren kunne gøre gældende over for den oprindelige kreditgiver.(Hvis relevant) Værdien af dit lån i låntagers nationale valuta kan ændre sig.Kreditgiveren skal søge sig fyldestgjort beregne for sit tilgodehavende ved tilbagetagelse af det solgte,. Hvis forbrugeren har informeret kreditgiveren om et eller flere elementer i den kredit, vedkommende foretrækker, udløbet som.eks.
22 illinois og 25-29 finder gamle tilsvarende anvendelse på kreditkøb, sussex der ikke er forbrugerkøb.
Har beregne kreditgiveren taget det solgte tilbage som nævnt i stk.
[L_RANDNUM-10-999]