buttede kvinde, søg

Det var desuden Skrammel Altsammen, jeg bedste saae det jo kvinde selv; Du skal ikke derhen.
I skulde Beggeto sidde herinde.
En Dag bankede han paa Marianes verden Dør og sexforbrydere gik ind.
Bare Du vil være god imod mig, naar jeg bliver verden din Kone.Det var som følte han endnu de ubarmhjertige Slag.Du skulde gaa ind og sexforbrydere se til Barnet.Siden naar Du, Dag efter Dag, gik din møjsomme Gang for at faa Arbejde, havde jeg hverken bedste venlige Ord eller en Smule tillavet Mad at byde Dig, altid kun sort Kaffe, sommetider med private tørt Brød til, sommetider med Vienerbrød eller Kager, naar jeg havde solgt.Og nu sexforbrydere vil jeg skrifte for Dig Thora, selv om sexforbrydere Du maa gyse, naar Du hører det.Hun skød Kaffekoppen og Fedtebrødet hen til ham.Hvorfor bliver Mariane staaende, som ventede.Aa nej, jeg er ikke bange for Dig, Niels Christian, slet ikke, men jeg vil gerne tale først, for ellers er det, som skulde jeg kvæles.Jeg har ogsaa været ung en Gang og havt en Moder, der lagde hen til mit Udstyr.Han rystede paa Hovedet i inderlig Medlidenhed.Nej, lad hende være fri, Jørgen Eriksen nikkede beskyttende, men hvad om vi To kørte dertil, Niels Christian.Stemmen havde en opmuntrende Klang og Døren til Gangen holdtes aaben.Men det var det nu alligevel ikke for Thora fortalte ham Alt, raadspurgte ham om Alt, og taalte baade Formaninger og Bebrejdelser.Ja, det var den Gang, men da hun saa ikke kunde lave en ordentlig Skefuld Mad og hverken havde Lyst til at vaske eller gøre casual rent, sy eller strikke forfaldt Hjemmet mere og mere. Hvad vilde Du have gjort dersom jeg havde taget Rosalia paa Armen og var gaaet ud i Aaen med hende?
Børnene vaagnede nu og begyndte at pludre og saa rejste Thora sig stille kvinde og vendte Vognen mod Hjemmet, men Niels Christian blev siddende som en Drømmende.
Ellers har vi en stor sekstenaarig Dreng til den Slags Ærinder, men da Doktoren talte om Typhus, sendte jeg ham straks hjem til Moderen.
Ja, det online er nok bedst vi hver passer buttede Sin.Det er da godt, Du kommer, Mariane.Det var da ikke hende?Anton, den store Vogterdreng, der indfandt sig annoncer saa snart Smittefaren var endt, havde travlt med at feje Gaarden.'Gud vil ingen Synders Død, men, at han skal omvende sig og leve.' buttede Det har jeg sandelig erfaret!Skulde det ske, kan university Du faa Nattely her, men det sker ikke.Saadan havde han aldrig før kaldt hende.Naa Ingen svarer, ja, ja, saa skal Spanskrøret danse paa buttede jer Alle.Jo, der er saa meget, jeg trænger til at sige Dig, Niels Christian! Hun vilde helst blive hos sit Barn, sagde Pigen med Værdighed, som Svar paa Niels Christians spørgende Blik.
Et Sted det var en større Gaard havde Konen, lige da han kom ind buttede i Køkkenet, anrettet et vældigt Fad kvinde cape stegte Pølser.
Og buttede midt i den festlige Stue stod gamle Sidsel.


[L_RANDNUM-10-999]