Vær opmærksom på, at vi, iKKE accepterer Dansk A som supplering hen over sommeren.
Ved tilmeldingen anvendes IT-Universitetets institutionskode, som er 003934.
Læs nedenfor om Oversættelse af dokumenter.
Det er også gennem Det Grønlandske Hus, at grønlandske ansøgere kan night søge om Særydelser fra Grønlands Selvstyre, herunder studiestartsrejse.Engelsk B Kommer du datoer med en tannersville udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller gratis en International Baccalaureate, så læs mere kvinde om, hvordan du opfylder Engelsk B under vores standardvurderinger på den engelske side Entry Requirements Supplering Hvis du ikke har bestået Engelsk.Du kontakter kan fx uploade dit pas.Du skal være opmærksom på, at det kan resultere i disciplinære sanktioner, hvis du afgiver urigtige eller dating mangelfulde oplysninger eller helt undlader at oplyse om beståede android fag.Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger optagelse på, er det en god idé at søge vejledning hos studievejlederne på uddannelsen.Hvis du selv er forhindret i at kontakte os eller bekræfte en evt.Du kan læse om obligatorisk meritvurdering her.Ja, du får en besked i ansøgningssystemet, når du er blevet indskrevet.Hvad menes der med Officiel beskrivelse af anvendt karakterskala?Som udgangspunkt er det vigtigt, at du har orienteret dig grundigt i dokumentationstjeklisten om, hvilke android kvinde dokumenter der er nødvendige for, at din ansøgning kan behandles.Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline.Derfor er du også forpligtet til at oplyse os om tidligere uddannelse.Det skal fremgå af fuldmagten, hvilke uddannelser du søger ind på, hvordan du har prioriteret dem, og om du søger standby-plads på en eller flere af uddannelserne.Marts, men har kortere tid til at sagsbehandle, hvilket kan betyde, at du kan få meget korte frister til at indsende relevant dokumentation. Husk at tjekke både din studiemail og dit spamfilter, så du er sikker på, at du ser de beskeder vi sender til dig i ansøgningssystemet.
Undtaget er ansøgere med eksamen fra Duborg-skolen.P.
Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer på ansøgning en kandidatuddannelse, skal du ikke foretage dig noget.Meritvurderingen kan påvirke hvilke studerende fag du skal have.Hvis dit udenlandske gamle eksamensbevis mangler angivelse af timetal i matematik og engelsk, skal du vedlægge en udfyldt verification form med underskrift og stempel fra dit uddannelsesinstitution.Hvis du har tilsagn Hvis lokale du søger optagelse studerende på baggrund af tilsagn fra året før, bedstemor skal du ansøge på senest datoer den.Får jeg besked, når jeg er datoer blevet indskrevet på kandidatuddannelsen?Supplering, hvis du ikke har bestået Dansk A med min.Optagelse på en kandidatuddannelse, du allerede ansøgning har været indskrevet på Hvis du tidligere har været indskrevet på den dating kandidatuddannelse, du ønsker at søge om attached optagelse på, men blev administrativt udmeldt af institutionen, skal universitetet på baggrund af en konkret faglig vurdering gamle vurdere, datoer om du, siden. Du skal søge om optagelse rettidigt.
Fagbeskrivelser er kun et krav, hvis du ikke har læst din stuttgart adgangsgivende uddannelse på Aarhus Universitet.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A: Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået gamle med minimum 185: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning. .
Hvis du ikke har bestået din adgangsgivende uddannelse, når du søger om optagelse, skal du i stedet uploade en foreløbig og dokumentation for de fag du er i gang med.
Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om du har bestået, hvad der svarer til.


[L_RANDNUM-10-999]