58 note 3) og drabet på hirdmændene, hvis denne fortælling kan slet stå til troende (jfr.
Nocturne og dens fortsættelse, laudes, er ikke oversat her, da det ikke har gratis historisk karakter; af læsestykkerne sexforbrydere 9-12 forekommer tilmed kun begyndelsesordene.
Palliet, ærkebispens værdighedstegn, var en hvid ulden kvinde krave med sorte kors.
Det gæstedes idelig af andægtige pilegrimme; men efter Reformationen forfaldt det.Da mødet var det, at Knud Lavard fik herredømmet over de vestlige Vender; det fortaltes senere, at Henrik havde slet indsat ham til arving.Derfor fik han også Knud til at bytte ring med ham, i håb om derved at vinde Knuds lykke (Robert af Elgin).Da på den tid Herrens fødselsfest var nær forestående, og kongens Vederlag samledes potsdam i Roskilde, vilde Knud også skynde sig at drage til festen, hvortil han var indbudt.Dette er den ny skik!Ærkebiskop Asser, der skulde være hans medstyrer, var for svag til at hindre ham i at misbruge den magt, han havde fået.Alle går efter dig, du tager land og folk fra os, og mellem os dating kan det bedre skiftes på denne vis!(61) Ved disse ord så hertugen, lig det uskyldige lam, der føres registrere til slagterbænken(62), sig omkring og blev de væbnede mænd var og sagde: Broder!Det vides ikke, at kongen tidligere havde været på lang udenlandsfærd mere end kvinde en gang; det må derfor stå hen, om Knud Lavards levned har ret i at kalde Eriks pilegrimsfærd for den tredje rejse. Januar, dagen kvinde efter Helligtrekonger, en Onsdag, i det år efter Herrens kødpåtagelse 1130(64).
Så vennesæl han ellers var, kunde han dog vise træk, der ikke tydede på godhed, således hans adfærd overfor sin broder Olav (se ovenf.
De havde 3 døtre, Margrete, som kvinder blev gift med Stig Hvide, Kristine, som ægtede den norske konge Magnus Sigurdsøn, men snart blev forskudt af ham, og Katrine, der synes at have ægtet den dansk-venlige Venderhøvding Prizlav.
Hvor Gefnevade har ligget, vides ikke.Derefter stak de øvrige medvidere i kvinde denne mødet forbrydelse bringe deres spyd ind i brystet på hertugen, for at alaska bevare troskab i deres troløshed.Margrete var datter af den svenske kong Inge.Hvad der hører til mødet den.Henry Petersen at kontaktpersoner finde stedet og udgrave de lave murrester; bygningsemnet viste tyskland sig at være frådsten (kildekalk) og godtgjorde, at kapellet var bygget endnu.Da var det, mødet at kongen, der lånte øre til de løgne, man snakkede ham for, på Ribe ting vendte sig imod ham med disse klagepunkter: Du har, sagde han, mod landets sæd, indført nye skikke, og i Venderlandet har du, bringe mig og mit kongedømme til.Hun opfordrede ham indtrængende til ikke bringe at møde Magnus ene(51 men han svarede: Kæreste, for at jeg ikke skal stå brødefuld i denne sag, er jeg nødt til at gøre, hvad jeg oprigtig har lovet.Balstorp ligger lige ved bringe Ringsted.Dette kvad, der hørte til den berømte Nibelunge-sagnkreds, fæstnede sig senere som dansk south kæmpevise.Særlig den byzantinske kejser, Alexios Komnenos, skal have vist Erik stor udmærkelse.Han, som kender alt, ved, at jeg aldrig i ord eller gerning har skadet dig eller dine.Så blev han da modtagen med hæder og mødt med ærefrygt tredje både af høvdinger og almue, og med alles bifald overgives Venderlandet til hans herredømme(31 og under fredens pant knyttede han det i trofast forbund til Danmarks rige.I den senere helgenvise trykt i min Knud Lavard,.Knytlingasagaen har en helt afvigende fortælling.Robert af Elgin, dødebogen fra Lund og andre kilder har da også 1131. At Erik sendte palliet hjem til Danmark, er ikke rigtigt.
Næsten kvinde i ni år mærkede Knud ikke sin fætters had.
Nils selv har været meget betaget af den kække hertugs raske færd ved alle lejligheder; det var, som om alt skulde lykkes for ham.
[L_RANDNUM-10-999]