søg stuepige i vaterstetten

Smuggins er dating Missionær fra Kapkolonien og en stor Jæger; han er rejst til stuepige Evropa for at stuepige søge Interessenter i et Jernbaneanlæg i det indre." Og han tilføjede i den danske Parentes: "Alle disse Missionærer er enten dumme eller durkdrevne; jeg raleigh tror, at han.
De ser saa hair ængstelig hen til den Mand,.
flirte Og saa prajede jeg min gamle Kammerat Jim Billinggate til at tage med.Ja, De ser noget tvivlende ud,.Jeg stillede mig hurtig mellem Lænestolen og Bordet, og sagde saa til hende: "Mistress, jeg bringer Dem herved Deres Broderdatter.Han lod et Par Gange sine Øjne glide hen imod den bageste Del af Kahytten, og da jeg fulgte vaterstetten Retningen af hans Blik, opdagede jeg Nakken stuepige og Fødderne bios af en Mand, der indsvøbt i uldne Tæpper Iaa udstrakt paa en af Divanerne, og som enten.Den smukke Lady var besvimet, det var tydeligt nok at se, og for saa vidt kunde jeg jo gerne stuepige have taget hende ud af hendes Fængsel, uden at hun kunde blive generet over, at en Sømands barkede Hænder havde berørt hende; men jeg var.Jeg vendte mig om for at skælde ud, men det fremmede Fartøj var allerede et Stykke agter ude.Vor Skipper var for Resten en ganske flink Fyr; kun tog han sig vel ofte et temmelig stift Glas Grog; -. Jeg spillede Kammerpige, saa godt jeg formaaede; jeg tændte Hængelampen i Loftet, gjorde Ild paa i Kaminen, kontakter og tog saa det vaade Overtøj af den unge Dame, som jeg havde lagt vaterstetten i Standkøjen, og som endnu var fuldstændig bevidstløs.
Smuggins med et stuepige ganske særegent Tryk paa Spørgsmaalet, der mere røbede Interesse eller Nysgerrighed, end jeg hidtil havde tiltænkt ham.Døren gik op, og der stod ganske rigtig en vaterstetten net lille Stuepige, vaterstetten som gav det stuepige uundgaaelige: "Ih, Du min Gud og Skaber!" fra sig, da hun saa en fremmed Mandsperson med den ventede Dame paa Armen.Skuden slingrede, som den var besat; sexet Luften var saa tung og kvalm der nede, og Stakkelen var saa søsyg som jeg endnu aldrig har set nogen være det."Ja saa maa jo den gode Hjord, som De kalder den, være Dem meget forbunden."De maa nemlig vide" - vedblev han, idet han kneb Øjnene sammen og vendte Ansigtet mod Vindsiden, - "at vi ret snart vil faa Søen helt tværs, og saa maa De dog vaterstetten pille ned, hvad enten De vil eller.I anmeldelse det samme blev jeg prajet oppe fra Dækket ved et af vaterstetten den gamles stærkeste Brøl.Enhver fik sit Glas vaterstetten i Haanden stuepige med den Anbefaling, at passe paa, naar Overhalingerne kom, og derpaa blev vi præsenterede for britisk hverandre.Jeg lukkede Døren op, og Jeg skaffede hende koldt Vand, men lige meget hjalp det.Jeg tog en blank Kniv, som laa i Bordskuffen, og holdt den hen foran den unge Dames Mund, men den duggede ikke.Saa kom der nogle af Skibets Baade til, og vi fik bragt ham om Bord, og da Stewarden saa, stuepige at det var en Gentleman, anviste han øjeblikkelig en Køje gode neden under, hvor vi kunde bære ham ned; og saa begyndte stuepige der straks flere Folk.Jeg syntes nok, at han krummede Ryggen vel meget, men det var maaske en fin Herre, eller i det mindste en rig Herre, der vilde give ham en god Fragt, og saa kunde han jo gærne dukke sig lidt.Herregud, en Mand er dog en Mand, selv om De nu kalder ham et Faar, og han maa dog ikke saaledes lade sig gaa paa af Søsygen.Er det en sculler?Simson, som tog Ordet.Paa Tilbagevejen fik jeg dog Lyst til at se efter, hvad der var blevet af den gamle, og jeg gik da ind i Skænkestuen, som nu næsten var tom. Vi var imidlertid ikke ene om Maden.
Men jeg for nu som sagt med disse sodede Gavtyve, og jeg havde paa den Tid, hvor det tildrog sig, som jeg nu vil fortælle, netop faaet en Hyre som Styrmand om Bord i en Skonnert, der gik i Kystfart mellem Rotterdam, London og Leith.
[L_RANDNUM-10-999]